NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI DE COMPORTARE ÎN INCINTA PALATULUI COPIILOR

Deplasarea spre/dinspre Palatul Copiilor spre casă, se va face respectând regulile de circulație în vigoare. Se vor traversa străzile doar prin locurile marcate în acest sens, respectând culoarea semaforului pentru pietoni; nu se va călători pe scările sau părțile exterioare ale mijloacelor de transport în comun etc.

Elevii, care sunt însoțiți de părinți, vor fi conduși doar până la intrarea în incinta Palatului. Accesul/staționarea părinților  pe culoarele instituției sau în vestiare dăunează procesului de învățământ.

Copiii care sunt însoțiți de părinți, bunici, alte rude sau prieteni de familie, vor fi învățați să nu părăsească Palatul neînsoțiți și să-și aștepte însoțitorul.

Pentru evitarea posibilităților de accidentare în incinta Palatului Copiilor, se vor respecta, cu strictețe, următoarele reguli:

  • – nu se va umbla, sub niciun motiv, la instalația electrică. Defecțiunile sesizate la funcționarea aparatelor electrice din dotarea cercului, vor fi anunțate profesorului.
  • – instalațiile sanitare vor fi folosite, în mod corespunzător și civilizat, doar de către copii, nu și de părinți/aparținători.
  • – este interzisă alergarea în interiorul cladirii, precum și desfășurarea oricărui joc ce presupune mișcare sau zgomot.
  • – deplasarea în curte și pe scari se face cu atentie; nu este admisă cățărarea pe garduri/balustrade/bănci/în copaci.
  • – în sălile de curs/sport vor fi respectate normele specifice activității care se desfășoară, norme ce le vor fi aduse la cunoștință elevilor de către profesorul îndrumător de cerc.

 

Palatul Copiilor  este degrevat de orice responsabilitate în situația producerii unui accident cauzat de nerespectarea normelor de mai sus.

Elevii care absentează nemotivat de 2 sau mai multe ori într-un semestru pot fi excluși de la cursuri. In situația în care, din motive de sănătate sau alte motive întemeiate, elevul va lipsi mai mult de o sesiune a cercului, absența trebuie anunțată profesorului conducator de cerc. Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea elevului din Palatul Copiilor.